TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2011 , Vol 26 , Num 1
Letter To The Editör
İrfan YAVAŞOĞLU, Gürhan KADIKÖYLÜ, Zahit BOLAMAN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Aydın Keywords :