Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Bilimsel Danışma Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2011, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Editöre Mektup
İrfan YAVAŞOĞLU, Gürhan KADIKÖYLÜ, Zahit BOLAMAN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Aydın
Giriş
Sayın Editör,

Derginizin yakın zamanda yayınladığı Serilmez ve ark.1 “Akciğer kanserinde hematolojik parametreler” isimli makalesini ilgi ile okuduk. Bazı noktalara vurgu yapmak istedik.

Solid tümörlerde eritrositoz, granülositoz, trombositoz, eozinofili ve trombofilebiti içeren hematolojik paraneoplastik sendromlar görülebilmektedir. Granülositoz ve trombositoz akciğer kanserlerinde %40 oranında paraneoplastik olarak görülebilir. İnfeksiyon, tümör nekrozu, steroid kullanımı sonucu granülosit ve trombositlerde yükseklik görülebilir.2

Özellikle küçük hücreli akciğer kanserinde periferik kan değerlerindeki anormaliğe göre kemik iliği değerlendirmesi önemlidir. Tedavide ve prognozda önemlidir.3

Kemoterapide platin bazlı tedavilerin kemik iliği üzerine etkisi az olsa da etoposid, taksan, vinorelbine gibi ilaçların belirgin toksisitesi olduğu bilinir. İlaçlara göre farklılık gösterse de topoizomeraz inhibitörleri ilk 2 yıllık dönemde miyelodisplazi yapabilir.4 Bu durumda eritrosit, granülosit, trombosit değerleri etkilenecektir.

Tanı anında ortalama eritrosit volümü anemi varlığında yol gösterici olacaktır. Özelikle B12 vitamini eksikliğinde tüm kan parametreleri etkilenebilir. İlk semptom olarak ya da tedavi seyrinde oluşan hemoptizi, belirgin ya da gizli gastrointestinal kanamaların dikkate alınması önemlidir. Mevcut tedavi sürecinde kişilerin aldığı birtakım vitaminler, demir prepratları kullanımı, yapılan kan transfüzyonları tüm değerleri etkilemiş olabilir.

Dr. İrfan YAVAŞOĞLU
Dr. Gürhan KADIKÖYLÜ
Dr. Zahit BOLAMAN

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Aydın

 • Başa Dön
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Serilmez M, Soydinç HO, Çamlıca H, Topuz E, Duranyıldız D. Akciğer kanserinde hematolojik parametreler. Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(3):87-92.

  2) Jameson JL, Johnson BE. Paraneoplatic syndromes: endocrinologic/hematologic. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al, editors. Harrisons Principles of Internal Medicine. 17th ed. United States of America, McGraw-Hill; 2008. p. 517-23.

  3) Minna JD, Schiller JH. Neoplasms of the lung. In: Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al., editors. Harrisons Principles of Internal Medicine. 17th ed. United States of America, McGraw-Hill; 2008. p. 551-62.

  4) Yavaşoğlu I, Kadıköylü G, Barutça S, Meydan N, Bolaman Z. Yirmi dört ve dört yıl önce meme kanseri tanısı alan olguda akut miyeloblastik lösemi gelişimi. Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):73-6.

 • Başa Dön
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]