TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2002 , Vol 17 , Num 4
EXTERNAL AUDITORY CANAL EPIDERMOID CARCINOMA, A CASE REPORT
GÖRKEM AKSU, AHMET KARADENİZ, MEHMET ARSLAN, VAKUR OLGAÇ
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon, Onkolojisi AD, İstanbul

Summary

Dışkulak yolunda en sık görülen tümörler, kutanöz malignitelerdir. Ultraviole ışınlarına aşırı maruz kalma, otore, kronik ekzema, kronik dermatolojik hastalıklar, travmaya bağlı kronik ülserasyonlar başlıca predispozan faktörlerdir. Bazal hücreli karsinomlar ve epidermoid karsinomlar bu bölgede en sık görülen tümörlerdir. Erken evre lezyonlar (T1-T2, NO) cerrahi veya radyoterapi ile tedavi edilirken, ilerlemiş lezyonlarda ise bu iki tedavi kombine edilmektedir. Vakamız erken evre sol dış kulak yolu epidermoid karsinomu tanısı alan 64 yaşında bir erkek hasta olup, tümör loju ve boyun bölgesine 62 Gy primer radyoterapi uygulanmıştır. Radyoterapi ile tümörde tam regresyon elde edilmiştir. Literatürdeki bilgiler ve hastamızda elde edilen tedavi yanıtının ışığında; erken evre dış kulak yolu epidermoid karsinomlarının tedavisinde, primer radyoterapi, cerrahiye alternatif olarak uygulanabilir görüşündeyiz. Ancak günümüzde erken evre tümörler haricindeki diğer vakalarda en iyi tedavi sonuçlarına, cerrahi ve radyoterapinin kombine edilmesi ile ulaşılmaktadır.