TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
SPİNAL EPİDURAL LENFOMA: NÖRORADYOLOJİK DEĞERLENDİRME
O ÇOBAN, S BAHAR, R TUNÇAY, A E ÖĞE, R TOLUN
İstanbul Tıp Fak. Nöroloji AD Bu çalışmada spinal epidural metastaz saptanan üç lenfoma olgusuna ait miyelografi ve bilgisayarlı tomografi bulguları sunulacaktır. Spinal epidural basıdan kuşkulanılan olgularda incelemelerin zaman ve sırası ile ilgili literatür ışığında nöroradyolojik bulguların özellikleri tartışılacaktır. Keywords :