TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
MALİGN EPİTELİAL MAJOR TÜKÜRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNDE POST-OPERATİF RADYOTERAPİNİN ÖNEMİ
C TUNALI, R UZEL, B SUBUTAY, S TURKAN, F ÖNER, M ŞENGÖZ
C.Ü. Tıp Fakültesi Radyoloji AD Bu çalışmada malign epitelial major tükürük bezi (ömürlerinin cerrahi sonrası radyoterapi endikasyonunun tümör evrelendirmesi yerine; histopatolojik malignite kriterlerine göre saptanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu sonuca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi bölümünde 1978-87 seneleri içinde radyoterapi görmüş olguların retrospektif incelenmesi ile varılmıştır. Keywords :