TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 1 - 2
FİBROLAMELLER KARACİĞER KARSİNOMU
U ÇEVİKBAŞ, F DİZDAROĞLU, O TÜZ, E AKMAN
İstanbul Tıp Fak. Patoloji, AD Son yıllarda hepatoselüler karsinomlara fibrolameller tipi ilave edilmiştir. 33 Yaşında bir kadın hastada fibrolameller karaciğer karsinomu tespit ettik. Histopatolojik olarak, ayrıca histokimyasal ve immunohistokimyasal (AFP, CEA) yöntemlerle vakayı inceledik. Nadir görülmesi ve son yıllarda tarif edilmesi nedeni ile yayınlamayı uygun bulduk. Keywords :