TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
KOMBİNE KEMOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN AKCİĞERİN SINIRLI KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOMUNDA TORAKS RADYOTERAPİSİNİN ROLÜ
C TUNALI, NİJAD BİLGE, O ALDEMİR, AHMET KİZİR
Ç.Ü. Tıp Fak. Radyoloji AD 1985-1986yıllarında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde tedavi görmüş 41 toraksta sınırlı ufak hücreli akciğer karsinomu incelenmiştir. 18 olgu polikemoterapi, 23 olgu ise kemoterapi ile birlikte münavebeli toraks radyoterapisi ile tedavi edilmişlerdir. Tümör belirleyicilerine bakılmış olup CA 19-9 ve TPA'nın tümörün yaygınlığı ile ilişkili olduğu görülmüştür. Median ve 1 yıllık yaşam toraks radyoterapisi alanlarda 32 hafta ve %26 olmasına karşın toraks radyoterapisi almayanlarda 22 hafta ve %16.6 bulunmuştur. Ancak 18.ayda her iki gruptaki yaşam benzer bulunmuştur. Keywords :