TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
İNOPERABL BRONŞ KANSERLERİNDE İKİ AYNI YÖNTEM (SPLİT COURSE İLE ARALIKSIZ DEVAMLI RADYOTERAPİ) İLE ALINAN SONUÇLAR
N KURAL, M ÜNSAL, S ALTIN, M ARAN, T ERCAN
SSK Okmeydanı Hastanesi, Onkoloji Bölümü 1986 yılında İnoperabl Bronş kanseri ile kliniğimize başvuran hastalara iki ayrı yöntem ile radyoterapi uygulanmıştır. Her iki hasta grubu ortalama survi, lokal kontrol ve radyoterapi reaksiyonları bakımından karşılaştırılmış ve elde edilen bulgular literatür verileri ile sunulmuştur. Keywords :