TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
RADYOTERAPİ PLÂNLAMASINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) VE BİLGİSAYARLI PLÂNLAMA ÜNİTESİNİN (BPÜ) YERİ
C TUNALI, FADIL AKYOL, LALE ATAHAN, H AYTAÇ
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Radyoloji AD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoterapi biriminde BT ve BPÜ nin birlikte kullanımı ile tümör, kritik doku veya organ lokalizasyonlarının daha duyarlı yapılabildiği ve absorbsiyon farklılıkları olan değişik dokularda düzeltilmiş izodoz kombinasyonlarının elde edilebileceği gözlenmiştir. BT çekimi sırasında RT tekniğine uygun koşulların sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Tedavide büyük avantajlar sağlayan bu uygulamanın maddi yönü de tartışılmıştır. Keywords :