TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ TAYİNLERİNDE SONUCU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
N DALAY
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Keywords :