TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
HİPOFİZ ADENOMLARINDA NUCLEOLAR ORGANİZER BÖLGE
Ö DOĞAN, Ç BAYINDIR
İst. Üniv. İst. Tıp Fak. Patoloji AD Nucleolar organizer bölgeler (NORs); ribozomal RNA (rRNA) sentezine kaynaklık eden DNA segmentleridir (ribozomal DNA = RDNA). NORs ile ilişkili bazı özel proteinler "NOR associated protein veya Ag-NOR olarak bilinir. Özel bir gümüşleme tekniği olan Ag-NOR tekniği, Ag-NOR'ların ışık mikroskobu düzeyinde incelenmesini sağlamış, ortalama Ag-NOR sayısı, hücre poliferasyon indeksi olarak son zamanlarda giderek artan bir ilgi görmüştür. Ag-NOR tekniği normal ve neoplastik hücrelerin ayırımında kullanılabilecek bir yöntem olarak dikkati çekmektedir. 40 hipofiz adenomu ve 25 normal erişkin adenohipofizine ait parafin blok kesitleri Ag-NOR tekniği ile boyanarak değerlendirildi. Aynca 10 hipof iz adenomuna ait dokundurma preparatları Ag-NOR tekniği ile ve boyama süresi 15 dakikaya indirilerek incelendi. 2000 büyütme kullanılarak ışık miskoskobu ile yapılan incelemede Ag-NOR'lar hücre nüveleri içinde siyah benekçiler olarak görüldü, ortalama Ag-NOR sayıları belirlendi. Parafin blok kesitlerinde hipofiz adenomu ile normal erişkin adenohipofizi arasında ortalama Ag-NOR sayısı açısından anlamlı bir fark saptandı (p < 0.001). Hipofiz adenomlarına ait parafin blok kesitleri ile dokundurma preparatları arasında ise anlamlı bir fark görülmedi (0.9 < p < 0.5). Sitolojik materyele uyguladığımız modifiye Ag-NOR tekniğinin adenomektomi ameliyatları sırasında normal hipofiz dokusu ile adenom dokusunun ayırımında kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Keywords :