TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
GASTROİNTESTİNAL LENFOMALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
E BÜYÜKÜNAL, Ç PAPİLA, N TÜZÜNER, S SERDENGEÇTİ, N MANDEL, UĞUR DERMAN, BÜLENT BERKARDA
İst. Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Medikal Onkoloji BD 1978-1988 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Onkoloji polikliniğinde non-Hodgkin lenf oma nedeniyle izlenen 146 hasta, retrospektif olarak incelenmiş bunlardan 22 gastrointestinal lenfoma, yaş, cins primer yerleşim, tümör özellikleri gibi çeşitli prognostik faktörler açısından değerlendirilmiştir. 22 hastanın tümünde primer tutulma saptanmıştır. Medyan yaşam süresi 8 ay (3-117), 1 senelik yaşam oranı %55, 5 yıllık yaşam oranı ise %33 bulunmuştur. Major teşhis ve tedavi yaklaşımı cerrahidir. Gastrointestinal lenfomalarda özellikle histolojik tip, evre, grade ve lenf bezi tutulmasının hastalığın prognozunu etkilediği gözlenmiştir. Keywords :