TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
OROFARENKSİN ERKEN EVRELİ Y.E.H.'Lİ KARSİNOMALARINDA IR-192 İMPLANTASYONU
MAZERON, J J CROOK, HADDAD, E PİEDBOİS, P YARTİN, W STRUNSKI, R PEYNEGRE, B PİERGUİN
Departement de cancerologie and service d'oto-rhino-laryngologie, Hopital Henri MONDOR 1970-1986 yılları arasında T1 ve T2evreli orofarenks karsinomalı 141 hasta eksternal radyoterapi ve iridyum-192 implant tedavisi uygulanarak tedavi edilmiştir. Tanı sırasında lenf nodunun klinik olarak pozitif olduğu olgularda boyun ışınlamasına elektron ile devam edilmiş veya boyun -diseksiyonu uygulanmıştır. Hastalarda beş yıllık hastalıksız sağkalım oranları tonsiler karsinomalarda % 66, yumuşak damak karsinomalarında % 43, dil kökü karsinomalarında % 52'dir. Lokal kontrol oranları ise sıra ile % 98, % 86 ve % 76 dir. Boyunda ki bölgesel lenf nodu kontrolü NO evreli olgularda % 97, lenf nodu metastazı olan (N1-N3) olgularda % 87'dir. Onyedi hastada yumuşak dokuda ülserasyon gelişmiş, ancak kendiliğinden iyileşmiştir. Serimizdeki hastalarda yüksek oranda lokal kontrol elde edilmesi doku fonksiyonlarının korunması ve miminal ağız kuruluğu görülmesi bu tedavi çeşidinin kullanılmasını tavsiye eder niteliktedir. Keywords :