TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 2
Primeri bilinmeyen küçük hücreli karsinom tanılı hastada iris ve koroid metastazı: Olgu sunumu
Ahmet KARADENİZ, Serap BAŞKAYA, Arzu ERGEN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul Beyinde multipl metastaz ön tanısı ile acil radyoterapi için İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstütüsü'ne sevk edilen hastanın yapılan tetkiklerinde multipl lenfadenopatiler (LAP) saptandı. İnguinal LAP'dan biri eksizyonla çıkarıldı. Yapılan histopatoloji incelemesinde nöroendokrin differansiasyonlu küçük hücreli karsinom tanısı konuldu. Kraniyal radyoterapi sonrası sistemik kemoterapi uygulanan hasta, tedaviden 13 ay sonra sağ göz iris ve koroid bölge metastazı ile yeniden kliniğimize başvurdu. Sağ orbitaya palyatif radyoterapi uygulanan hastada radyoterapiye hızlı bir yanıt alınarak başarılı palyasyon sağlandı. Keywords : Koroid neoplazi/ikincil; göz hastalığı/etyoloji; iris neoplazisi/patoloji/ikincil; uveal neoplazi/komplikasyon