TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
SEREBELLUM VE 4. VENTRİKÜL TÜMÖRLERİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI İLE HİSTOPATALOJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
K KANBEROĞLU, L ALPARSLAN, G ÖĞÜT, C IŞLAK, O ÇOKYÜKSEL
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Radyodiagnostik AD Bu çalışmamızda posterior fossa tümörü tanısıyla ameliyat olmuş ve biopsi sonuçları alınmış 46 olgunun preoperatif BT incelemelerini değerlendirdik. Çalışmamıza serebellopontin köşe ve beyin sapı kitlelerini dahil etmedik. BT bulguları ile tümör histolojisi arasındaki ilişkileri değerlendirdik ve BT ile spesifik tanı koymamıza yardımcı olabilecek kriterleri tesbit etmeye çalıştık. Keywords : Beyin tümörleri; posterior fossa; bilgisayarli tomografi