TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
BİR PRİMER PERİKARD MEZOTELYOMASI OLGUSU
TURGAY ÇETİN, ÜNAL ARSLAN, FEHMİ İNEL, YÜKSEL KIR
SSK Göztepe Hast. 3. Cerrahi Kliniği Perikardit ön tanısı ile yatırılan 40 yaşındaki bir erkek hastada primer perikard mezotelyoması teşhis edildi. Literatürün taranmasında, 1985 e kadar bildirilen vaka sayısının 120 civarında olduğunu gördük ve nadir görülen bu tümörün özelliklerini araştırdık. Keywords :