TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
BEYİN TÜMÖRLERİNİN ACİL TANISINDA İMPRİNT YÖNTEMİNİN YERİ (100 VAKA ÜZERİNDE SİTOPATOLOJİK ÇALIŞMA)
ÇİÇEK BAYINDIR, EMEL AKMAN, EMİNE DARICI
İstanbul Üniv. 1st. Tip. Fak. Nöroloji AD Çalışmamız, İst. Üniv. İst. Tıp Fak. Nöroşirurji Anabilim Dalı'nda son bir buçuk yıl içinde kraniotomi ile alınan ve aynı birim içindeki Nöropatoloji Laboratuvarı'nda imprint yöntemi ile acil tanı konulan 100 beyin tümörü olgusunu kapsamaktadır. Hazırlanan sitolojik preperatlar, parafin kesitlerle karşılaştırılmış, konulan tanıların uygunluğu araştırılmış ve beyin tümörlerinin sitolojik özellikleri üzerinde durulmuştur. Acil tanı koyarken, önce benign tümör-malign tümör ayırımı yapıldı, burada % 96 oranında parafin kesitlerde konulan tanılarla uygunluk saptandı. Ayrıca tümörün malignite derecesi ile birlikte tam tanımlaması yapıldı, %90 nisbetinde parafin kesitlerle konulan tanıyla uygunluk bulundu. Keywords :