TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 1
MİDE KANSERİNDE KEMOTERAPİ PRENSİPLERİ VE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI MEDİKAL ONKOLOJİNİN W YILLIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVİN BÜYÜKÜNAL, SÜLEPLE SERDENGEÇTİ, NEVİN BERKARDA, UĞUR DERMAN, BÜLENT BERKARDA
Cerrahpaşa Tıp Fak .İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji ABD Mide kanserinde adjuvan kemoterapi ve metastatik hastalığın sitostatiklerle kontrolunda ilerlemeler gözden geçirilmiş, kemoterapi prensipleri anlatılmış ve CTF İç Hastalıkları Medikal Onkoloji bölümünde 1974-1984 senelerinde takip ve tedavi edilen mide kanserli hastalarda saptanan sonuçlar değerlendirilmiştir. Keywords :