TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 3 - 4
SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (133 VAKANIN HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ)
GÜLAY AKALIN, M SEMİN UÇAK
İstanbul Haseki Hast. Patoloji Bölümü Servikal İntraepitelyal neoplazi, serviks epitelindeki displazik hücre değişikliğini ve İntraepitelyal karsinomu içine alan bir tanımlamadır. Çalışmamızda 510 vakaya kollum punch biopsisi uygulanmıştır. Bu vakaların 133'ünde servikal intraepitelyal neoplazi, 22'sinde invaziv karsinom saptanmıştır. Kollum punch biopsisi yapılan hastaların 104'üne daha önceden yapılan servikovaginal kontrolü sırasında sitolojik atipi görülmüştür. Histopatolojik olarak tanı 92 vakada doğrulanmış ve servikovaginal smearin doğruluk oranı % 88,4 olarak saptanmıştır. Servikal intraepitelyal neoplazi vakaları arasında intraepitelyal karsinomun görülme oranı % 4,5 olarak bulunmuştur. Keywords :