TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 3 - 4
ALBİNO HASTADA GELİŞMİŞ, ULTRASTRÜKTÜREL OLARAK OTA NEVÜS HÜCRELERİNİN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYAN DERİNİN PRİMER PİGMENTLİ MALİGN MELANOMU
NİMET KARADAYI, DENİZ ÇEK, ONAT ARINÇ, EROL R BOZKURT, İSMAİL SEÇKİN, ZERRİN ERGÜL, GÜNGÖR ŞATIROĞLU
SSYB Haseki Hastanesi, Patolojik Anatomi Laboratuvarı Albino bir hastada göz altında bulunan ultrastrüktürel olarak ota nevüs hücrelerinin özelliklerini taşıyan derinin primer pigmentli malign melanomu saptanarak histopatolojik, histokimyasal, ultrastrüktürel ve klinik özellikleri araştırılarak sunulmuştur. Albinoda melanom gelişmesinin nadir görülmesi, yayınlanmış olgulardan sadece ikisinin pigment içermesi, tirozinaz aktivitesinin pozitif olması nedeniyle literatür araştırılması yapılarak konu irdelenmiştir. Keywords :