TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
ERKEN EVRE GLOTTİK KANSERDE RADYOTERAPİ
MUSA ALTUN, CEM UZAL, O ALDEMİR, N BİLGEMİNEN, EMİN DARENDELİLER, CEM UZAL, AHMET KİZİR, AHMET NAFİZ KARADENİZ, N ERTÜRK, MÜNİR KINAY
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü 80'i evre 1, 38'i evre 2, toplam 118 erken evre glottik karsinomlu hasta küratif amaçlı radikal radyoterapi ile tedavi edildi. Birinci tedaviden sonra evre 1'de % 13, evre 2'de % 29 lokal başarısızlık oldu. Başarısızlıkların toplam tümör dozu ve saha büyüklüğü ile bir ilişkisi saptanamadı. Radikal radyoterapi ile lokal kontrol sağlanamayan toplam 21 hastadan (21:118, % 15) 17'sine kurtarıcı cerrahi uygulandı. Kurtarıcı cerrahi uygulanan 8 evre 1 hastanın 7'sinde, 9 evre 2 hastanın 6'sında tam kontrol sağlandı. Bu hastalar ikinci tedavi sonrası 6-119 aydır hastalıksız olarak izlenmektedir. 10 yıllık aktüaryel sağkalım evre 1'de % 92, evre 2'de % 83, evre 1 + 2'de % 89'dur. Keywords :