TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
LETAL DOZDA IŞINLANAN FARELERDE LEKTİNLERLE UYARILMIŞ SERUMUN İN-VİVO ETKİLERİ
S ERDEM, A KAYSERİLİOĞLU, S EKMEKÇİOĞLU, SEYFETTİN KUTER, SEVİM BÜYÜKDEVRİM
İstanbul Tıp Fak. Fizyoloji AD Lenfositleri stimüle ettiği bilinen PHA (Phytohemagglutinin) ve PWM (Pokeweed mitogen) gibi bitki lektinleri ile uyarılan sıçanların serumu, letal dozda radyasyondan 20 saat önce farelere enjekte edildi. PWM-serumu enjekte edilen farelerde % 80, PHA-serumu enjekte edilenlerde ise % 65 oranında sağkalım elde edildi. Radyasyondan önce ve sonra yapılan CFUs testleri ile de hemapoietik stem hücrelerinin, özellikle PWM-serumu enjekte edilen grupta arttığı gösterildi. Keywords :