TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
ONKOLOJİDE İSTATİSTİKİ YÖNTEMLERİN UYGULANMASINDA DİKKATE ALINACAK İLKELER
RİAN DİŞÇİ
İstanbul Tıp. Fak. Halk Sağlığı AD, Bioistatistik ve Demografi BD. Keywords :