TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
MALİGN HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA KEMİK İLİĞİ KROMOZOM ANALİZLERİNİN TEKNİK YÖNLERİ
G OĞUR, İ YAN, S ANAK, F RİDOLFİ, E VAMOS
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Son 15 yıldır, lösemi ve lenfomalarda tanımlanan özgün kromozomal bozuklukların, bu hücrelerin malign transformasyonunda önemli rolü olduğu fikri giderek yoğunluk kazanmaktadır. Gelişmiş tekniklerle lösemilerin hemen hepsinde karyotipik bir anomali gösterebilmek olasıdır. Ancak, lösemik hücreler farklı büyüme ve bölünme özellikleri yansıttıklarından, kromozom çalışmalarında yeterli sayıda ve iyi bantlama örnekleri veren metafaz plakları elde etmek oldukça güçtür. Çalışmamızda 6 hematolojik bozuklukta kemik iliği (direkt yöntem) ve periferik kan kültürleri aracılığı ile elde edilen kromozom sonuçları, teknik yönleri ele alınarak tartışılmıştır. Keywords :