TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 1
MEME KANSERİNDE ADJUVAN KEMOTERAPİ SONUÇLARI: PRELİMİNER ÇALIŞMA
METİN ARAN, TEVFİK ÖZPAÇACI
SSK Okmeydanı Hast. Onkoloji ve Nükleer Tıp Merk. Random olarak seçilen kadın meme kanserli otuz olguda adjuvan kemoterapi uygulandı. Altı ay süreyle ve sırasıyla CM F ve CMFA protokolleri ile 12 ve 18 aylık hastalıksız sağkalım % 90 ve % 87,7 genel sağkalım ise % 97 ve % 93 olarak saptandı. Keywords :