TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
KRANYO-SPİNAL IŞINLAMALARDA YARI BLOK TEKNİĞİ İLE DİVERJANS UYUMU TEKNİĞİNDE, BİRLEŞİM BÖLGESİNDEKİ DOZ DAĞILIMLARI VE KARŞILAŞTIRMA
HATİCE BİLGE, GÖNÜL KEMİKLER, NAZMİ OĞUZ, ALPAR KALABAY, NİNA ABDİ, SEYFETTİN KUTER
İstanbul Ü. Onkoloji Enstitüsü Serebro-spinal sıvıya hücre dökülmesi olasılığı bulunan tümörlerde, hem kranyum hemde spinal zincirin ışınlanması gerekmektedir. Kranyal ışınlama iki yan alandan sagital düzleme dik olarak yapılırken, spinal alan arkadan koronal düzleme dik olarak yapılmaktadır. Birbirlerine dik iki alan birleşiminde oluşabilecek sıcak veya soğuk noktaları ortadan kaldırmak için yapılan değişik teknikteki ışınlamalar, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, değişik merkezlerde uygulanan tekniklerden iki tanesi "Diverjans uyumu tekniği (DUT)" ve "yarı-blok ışınlama tekniği (Y.B.I.T.)" ele alınarak, birleşim bölgesindeki doz dağılımı hesaplanmış ve uygulamadaki kolaylıklar bakımından iki teknik karşılaştırılmıştır. Dozimetri çalışması için %50 balmumu, %50 parafinden, insan benzeri şeklindeki rando-fantomdan kalıp alınarak, iki sagital simetrik parça halinde yapılmış "Özel Fantom"un orta sagittal kesitine film konularak, birleşim bölgesinde doz dağılımı belirlenmiş ayrıca, bazı önemli noktalara ve tiroide TLD çubukları yerleştirilerek bu noktaların aldığı dozlar bulunmuştur. Sonuçta, DUT ile YBİT'in birleşim bölgesinde sagittal düzlemde doz dağılımının fazla farklı olmadığı, her iki teknikte de homojenitenin ± % 5 olduğu, tiroidin DUT de 88 cGy, YBİT de 100 cGy doz aldığı görülmüştür. Keywords : Kranio-spinal ışınlama tekniği, dozimetrisi