TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 1
KANSERDE HAYAT KALİTESİ KAVRAMININ LİTERATÜR İNCELENMESİ
PELİN ERBİL
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Keywords :