TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 2
MULTİSENTRİK İSKELET TUTULUMU GÖSTEREN MEZENKİMAL KONDROSARKOM
SERGÜLEN DERVİŞOĞLU, ŞENNUR İLVAN, GÜNAY GİRİŞKEN, MURAT HIZ, NİL MANDEL, AJLAN KASABALIGİL, MİTHAT DOKUR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD Seyrek görülen primer kemik tümörlerinden mezenkimal kondrosarkom, indiferansiye mezenkimal hücreler, habis kıkırdak adacıkları ve kısmen henıangioperisitomaya benzer sarkomatöz alanlardan yapılıdır. Biopsi ile incelenmiş primer kemik tümörlerinin yaklaşık % 0.5'ini oluşturur. Radyolojik belirtisi tümöre özgü ve tanı koydurucu olmadığından, kesin tanı için biopsi şarttır. Çok nadiren iskelet sisteminde multisentrik olarak başlayabilir. Sağ femur proksimalinde mezenkimal kondrosarkom tanısı ile hemipelviektomi geçiren 15 yaşında erkek hastada, postoperatif dördüncü kemoterapisi sırasında sol humerus üst uçta yeni bir tümöral odak saptanmıştır. Olgu, seyrek görülen multisentrik yerleşimi nedeni ile sunularak, olayın metastatik ya da başlangıcı ile multifokal oluşu açısından literatür ışığında tartışılmıştır. Keywords :