TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
İNTRAKAVİTER BRAKİTERAPİ İÇİN VAJİNAL KALIP HAZIRLAMA YÖNTEMİ
A FARUK ZORLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara Intrakaviter brakiterapide kullanılmak üzere akrilik reçineden vajinal kalıp hazırlanması yöntemi anlatılmış ve bu yöntem tedavi yaklaşımı açısından tartışılmıştır. Keywords :