TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
PERİTON PSÖDOMİKSOMASI
UĞUR HACIHANEFİOĞLU, FEVZİYE KABUKÇUOĞLU, MEHMET BERK
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Son 5 ay içerisinde sadece karın şişliği ve zayıflama şikayetleri bulunan 47 yaşında bir erkek hastanın periton sıvısında sitolojik olarak periton psödomiksoması tanısı konuldu. Bol mukus zemininde görülen iyi diferansye guddesel hücre dizileri periton psödomiksoması tanısı için yeterli bulundu. Sitolojik olarak selim ve habis tümör sınırında yer alması dolayısı ile bu olgu peritoneal karsinomatozisten ayırt edildi. Laparatomide multinodüler, jelatinöz omentum ve periton infiltrasyonu saptandı. Çekum bölgesinde yer alan tümör kitlesinin varlığı olayın başlangıç yeri olarak kabul edildi. Geniş literatür araştırmamızda çok nadir olduğu belirtilen periton psödomiksomasına ilişkin, sitolojik olarak tanıya varılmış sadece bir olgu bulunduğu görüldü. Bu açıdan özellikle tümörün sitolojik değerlendirilmesi ve malignite kriterleri üzerinde duruldu. Keywords :