TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 1
ERİŞKİN ÇAĞ WİLMS TÜMÖRÜ
A FARUK ZORLU, İ LALE ATAHAN, GÖKHAN GEDİKOĞLU, FADIL H AKYOL, MURAT GÜRKAYNAK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Ankara Erişkin yaş grubunda Wilms Tümörünün görülmesi nadirdir. Bu çalışmada 1975-1989 tarihleri arasında tedavi edilen Wilms tümörü histopatolojik tanısı alan 4 erişkin olgu sunulmuş ve güncel tedavi yaklaşımı özetlenmiştir. Hastalar 18, 24, 34, 37 yaşlarında olup, 2'si erkek, 2'si kadındır. NWTS evreleme sistemine göre sırası ile evre II, II, III ve IV (beyin metastazı) olarak değerlendirilmiştir. Evre II ve III olan iki hastada histopatolojik olarak anaplazi bulunmaktadır. Bir olgu (evre III) inoperabl kabul edilerek biyopsi alınmış, diğer 3 olguda nefrektomi yapılmıştır. Tüm olgularda primer bölgeye, bir hastada da ek olarak beyin metastazına yönelik radyoterapi uygulanmış, biri dışında tümü kemoterapi almıştır. Bir olgu (evre-II) hastalıksız hayattadır 1 olgu (evre-II) 114. ayda hastalıksız hayatta iken izlemden çıkmış, 2 olgu tanı tarihini izleyen 4. (evre IV) ve 30. (evre-III) aylarda ölmüştür. Keywords :