TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
PACLİTAXEL'İN KLİNİK UYGULAMADAKİ ETKİLİLİĞİ VE TOKSİSİTESİ
ERKAN TOPUZ, PINAR SAİP, ADNAN AYDINER, MAKTAV DİNÇER, FARUK AYKAN, SEVİL İNANÇ, HALUK ONAT
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Paclitaxel'in refrakter over kanseri, küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve meme kanserinde aktivitesinin olduğu faz I-II çalışmalarında gösterilmiştir. Klinik kullanımdaki toksik etkilerini ve alman yanıtı değerlendirmek amacıyla geleneksel tedavilere refrakter olan ve başka bir tedavi seçeneği olmayan 6 meme kanserli, 5 over kanserli ve 1 küçük hücreli dışı akciğer kanserli, toplam 12 vakaya paclitaxel uygulanmıştır. Paclitaxel küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 210 mg/m2, diğerlerinde 150 mg/m2 dozlarda, 6 saatlik sürekli infüzyon şeklinde 3 haftada bir uygulanmıştır. Tedaviden 12 st. ve 30 dk. önce H2 antagonistleri, prednizolon ve feniramin ile premedikasyon yapılmıştır. Uygulama sırasında TA, EKG, nabız ve solunum takibi yapılarak vital bulgular kaydedilmiştir. Tedavi sonrasında lökosit takibi yapılarak 3000/mm3 altındaki değerlerde 5 ugr/kg s.c. G-CSF uygulanmıştır. Uygulama sırasındaki ve sonrasındaki toksisiteler WHO kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Metastatik meme kanserinde 1 parsiyel, 1 minimal (% 50), over kanserinde 1 parsiyel (% 25) yanıt alınmıştır. Uygulama sırasında % 4 grade II grade pulmoner, % 4 grade II-III kardiak toksisite oluşmuştur. Toksisitelerin hiçbiri kürlerin planlanan doz ve zamanda yapılmasını engelleyecek ölçüde olmamıştır. Paclitaxel'in hastane koşullarında yoğun gözlem altında yapıldığı takdirde iyi tolere edilebilen bir ajan olduğu düşünülmektedir. Keywords :