TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1994 , Vol 9 , Num 3 - 4
YARA İYİLEŞMESİNE RADYASYONUN ETKİSİNİN FARE CİLDİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
CENGİZ KURTMAN, BİNNAZ ÇELEBİOĞLU, AHMET ÇAKMAK, TOLGA TUNCER, MELTEM HALÇA, HÜSEYİN BORA, SEVGİ YÜKSEL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, Ankara 50 kV'lik X ışınının ciltte derin cerrahi yara üzerine uygulanması ile bağdokusunun iyileşmesi değerlendirildi. 1x200 cGy/gün'den toplam 10 gün 2000 cGy ve 2x120 cGy gün'den toplam 10 gün 2400 cGy alan fare grupları, radyoterapi görmeyen kontrol grupları ile tansiyometrede doku dayanaklılığı ölçülerek mukayese edildi. Cerrahiden 7 gün sonra radyoterapi alan gruplarda radyoterapi görmeyen gruba göre belirgin olarak doku dayanaklılığında azalma saptandı. Ancak günlük tek fraksiyon yerine 2 fraksiyon uygulanan gruplar arasında doku dayanıklılığı açısından fark saptanmadı. Keywords : Yara iyileşmesi, radyoterapi, hiperfraksiyonasyon