TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
PRİMER MEDİASTİNAL GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER: 4 VAKA NEDENİYLE
MUSTAFA YÜKSEL, TURGAY ÇELİKEL, BERİN CEYHAN, MUHARREM ÇELİK, FERHAT ZONÜZİ
Marmara Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi AD, İstanbul Primer germ hücreli tümörler erişkinlerde gonadlardan ve çocuklarda sakrokoksiyal bölgelerden kaynaklanır. Kliniğimizde, 1991-1993 yılları arasında ikisi seminom, biri embriyonal karsinom ve sonuncusu teratom olmak üzere primer mediastinal germ hücreli tümör tanısı ile 4 vakayı takip ve tedavi ettik. Yaşları 17-29 arasında olan, 4 erkek vakadan bir tanesine kemoterapi, bir tanesine cerrahi, diğer ikisine ise cerrahi ve kemoterapiyi birlikte uyguladık. Bu yazıda halen izlenmekte olan vakaları sonuçları ile birlikte değerlendirdik. Keywords :