TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
MESANENİN PRİMER TASK YÜZÜK HÜCRELİ ADENOKARSİNOMU
TİBET ERDOĞRU, TARIK ESEN, ORHAN ZİYLAN, FARUK ÖZCAN, MURAT TUNÇ, HALUK ANDER
İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji AD Mesanenin primer taşlı yüzük hücreli adenokarsinomu mesanenin primer neoplazileri arasında oldukça nadirdir ve bugüne kadar literatürde sadece 70 olgu tanımlanmıştır. İntraluminal gelişim göstermeyen diffüz subepitelyal infiltratif yapısı nedeniyle hastalığın seyrinde tanı, ancak geç dönemde mümkün olmakta ve hastalık segmental rezeksiyon, radyoterapi, kemoterapi veya bu modalitelerin kombinasyonu ile kontrol edilememektedir. Çalışmamızda, ikisi değişici epitel hücreli karsinom ile birlikte olmak üzere, mesanenin primer taşlı yüzük hücreli karsinoması tanılı dört olgu, literatür derlemesiyle beraber sunulmuştur. Keywords :