TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 1
UTERUSUN PAPÎLLER MÜLLERİYAN ADENOSARKOMU
GÜRAY KILIÇ, SİBEL ŞENSU
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Patolojik Anatomi Laboratuarı, İstanbul Mülleriyan adenosarkom, benign epitelyal ve malign stromal komponentli bifazik uterus tümörüdür. Lezyon mikst Mülleriyan tümör grubu içinde yer alır. Ancak epitelinin benign olması ile bu gruptaki öteki neoplazmlardan ayrılır. Elli altı yaşında, postmenapozal dönemde vaginal kanama şikayeti ile başvuran hastaya yapılan histerektomide uterus korpusunda endometriyumu dolduran polipoid kitle saptandı. Mikroskopik incelemede epitelyal komponenti endometriyum glandüler epiteline, stroması daha çok endometriyum stromal sarkomuna benzer, adenosarkom tespit edildi. Keywords :