TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
PRİMER OVER BAŞLANGIÇLI HODGKİN DIŞI LENFOMA
AHMET ÖZET, KÜRŞAD KAPTAN, SALİH DEVECİ, FİKRET ARPACI, ÖNDER BERK, GÜLSÜM ÖZET
GATA Tıbbi Onkoloji BD Lenfomanın overden başlaması sık olmayan bir durumdur ve lenfomalı kadınların %0.2-0.3'ünde saptanır. Vakamız, operasyon sonrası patolojik incelemede saptanmıştır. Literatürdeki vakalar incelenmiş ve primer over lenfomalı bu nadir vaka sunulmuştur. Keywords :