TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 3
MALİGN HEMANJİYOPERİSİTOMA (NADİR BİR VAKA NEDENİYLE)
EROL FİLİZ, ERHAN UNCU, SÜHA AYDIN, MURAT KARAKAYA, CENGİZ ERENOĞLU, İBRAHİM ÖZTEK, TAMER İLÇİ
GATA Haydarpaşa Eğt. Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Malign Hemanjiyoperisitoma (HPS), kapiler çevresindeki perisitlerden köken alan, çok nadir görülen vasküler yumuşak doku tümörüdür. Kliniğimize, batında tümöral kitle nedeniyle başvuran kadın hastada mevcut görüntüleme yöntemleri ile kesin bir tanı koymamız mümkün olmadı. Operasyonla total olarak, kapsülü ile beraber çıkarılan kitlenin histopatolojik inceleme sonucunda kesin tanısına ulaşabildik (malign HPS). Malign HPS metastazlarla seyreden bir hastalık olması nedeniyle, yakın takip gerektirir. Keywords :