TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
KANSERE BAĞLI OSTEOLİZ VE TEDAVİSİ
PINAR SAİP SADIKLAR, HALUK ONAT
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Kemik yıkımı veya osteoliz çeşitli solid ve hematolojik tümörlerde sık görülen bir komplikasyondur. Kemik yıkımı kemiğin metastatik invazyonu sonucu lokal osteolize bağlı olabileceği gibi tümör veya konak hücrelerinden salınan sistemik faktörler aracılığıyla humoral mekanizmalarla da oluşabilir. Kemik yıkımındaki son ortak yol osteoklastların aktivitesinin artmasıdır. Düz grafi ve UICC kriterleri tedaviye cevabın değerlendirilmesinde halen "altın standart" olmasına rağmen, daha objektif alternatiflere ihtiyaç vardır. Kemik metabolizma ürünlerinin takibi umut vaat etmektedir. Kemik metastazlarının tedavisindeki amaç nadir hastalıkların dışında palyasyondur. Kemik metastazlarında tedavi proliferasyon, sitokin ve büyüme faktörlerinin azaltılması amacıyla tümör hücresine veya bu maddelerin konak hücrelerindeki etkilerinin bloke edilmesine yönelik olabilir. En etkili yıkım inhibitörleri bifosfonatlardır ve çeşitli çalışmalarda incelenmektedir. Keywords :