TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
4 PRİMERLİ VAKALI SUNUMU VE MULTİPL PRİMER VAKALARIMIZIN İRDELENMESİ
CANDAŞ TUNALI, SEMA BAKARİŞ, NURDAN TUNALI
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana F.B., 50 yaşında erkek hasta, 5.3.90'da sol serebral operasyon sonucu "papiller adenokarsinom metastazı"; 19.2.91 'de tiroidektomi "folliküler adenom"; 12.8.91 'de bilateral sürrenalektomi, "sol sürrenal papiller adenokarsinom metastazı", sağ sürrenal myelolipoma"; 28.10.92'de sol sürrenal nüks nedeni ile total eksizyonel biyopsi "papiller adenokarsinom metastazı", 27 .5.93'de mesane TUR (Transüretral rezeksiyon) "transizyonel hücreli karsinom, (grade III)"; 9.8.93'de larenjektomi "epidermoid karsinom, (grade III)"; 14.12.93'de akciğer endobronşiyal biyopsi "epidermoid karsinom" tanılarını almıştır. 1990-93 yılları arasında küratif amaçlı radyoterapiye alınmış 843 vakanın, (yukarıda açıklanan vaka haricinde) beşinde de çift primer saptanmıştır. Vaka 1 : Bronş epidermoid karsinomu-mesane transizyonel hücreli karsinom;Vaka 2: Larenks az differansiye epidermoid karsinom-rektum adenokarsinom; Vaka 3: Serviks karsinomu-meme infiltratif duktal karsinom; Vaka 4: Hodgkin lenfoma, nodüler sklerozan-meme infiltratif duktal karsinom; Vaka 5: Hodgkin dışı lenfoma, büyük hücreli-periferal differansiye kondrosarkom vakaları tartışılmıştır. Çift primerlerin histopatolojilerine göre aynı histopatolojideki vakalara oranı ise; meme karsinomunda %1.01 (2/197), serviks karsinomunda %1.75 (1/57), larenks karsinomunda %0.82 (1/121), rektum karsinomunda %9.09 (1/11), mesane karsinomunda :1.5 (1/66), bronş karsinomunda %1.42 (1/70), lenfomada %2.98 (2/67), kondrosarkomda %5 (1/20) oranındadır. Keywords :