TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 2
MEME KANSERİ IŞINLAMASINDA ALAN BİRLEŞİM PROBLEMLERİ VE HOMOJEN IŞINLAMAYA YÖNELİK TEKNİĞİN GELİŞTİRİLMESİ
GÖNÜL KEMİKLER, HATİCE BİLGE, IŞIK ASLAY, NİJAD BİLGE, GÖKHAN TÖRE, İSMAİL ÖZBAY
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Çapa İstanbul Meme kanseri, birbirine göre farklı düzlemlerde ve derinliklerde uygulanan ışınların yarattığı karmaşık bir geometride tedavi edilmektedir. Tedavi sonuçları, cerrahi sonrası radyoterapi programı süresince verilen dozun homojenitesine kuvvetle bağlıdır. Doz inhomojenitesine, doku ve kontur düzensizliklerinin yanı sıra ışınların diverjansı ve alanların birleştirilmesindeki güçlükler neden olmaktadır. Lokal kontrolu iyileştirmenin yanı sıra normal dokuların geç etkileri iyi bir doz homojenitesiyle minimuma indirilmelidir. Bu çalışmada, İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü'nde uygulanmakta olan meme kanseri ışınlama tekniğinde, alan birleşim doz dağılımları elde edilmiş ve meme tedavisi homojenite yönünden değerlendirilmiştir. Parafin ve balmumu karışımı özel fantomda, iyonizasyon, TLD ve film dozimetri yöntemleri kullanılmıştır. Işın diverjansını ortadan kaldırmak için supraklaviküler-aksiller alanın inferior sınırında yarı alan bloğunun ve tanjansiyel alanlarda 30 derecelik wedge filtrenin kullanılmasının, %140 olan alan birleşim dozunu %120 civarına düşürdüğü tespit edilmiştir .Otuz derecelik wedge filtre ile, tanjansiyel meme ışınlamalarında, açık alan ışınlamalarına oranla çok daha homojen doz dağılımları elde edilmiştir. Keywords :