TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
KEMOTERAPİ ÖNCESİ GM-CSF UYGULAMASININ KEMİK İLİĞİNİ KORUYUCU ETKİSİ
HALUK ONAT, SEVİL İNANÇ, PINAR SAİP, ERKAN TOPUZ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kemik iliği baskılanmasını ve tedavi gecikmelerini önlemek amacıyla, konvansiyonel kemoterapi uygulanan hastalara kemoterapi öncesi kısa süreli GM-CSF'nin etkileri araştırıldı. Çeşitli tümörleri nedeniyle 21 gün arayla kemoterapi uygulanan 9 hastaya tedavilerinin 17, 18 ve 19'uncu günleri derialtına 400 microg GM-CSF uygulandı. Hastalar en az 4 siklus boyunca her hafta kan sayımları ile izlendi. Tedavi gecikme ve doz azaltılmaları kaydedildi. Hastaların hiçbirinde ciddi nötropeni veya enfeksiyon oluşmadı. Tedavilerin 1 ve 14'üncü günlerindeki nötrofil ve trombosit sayıları ile kümülatif hematolojik baskı oluşmasına ait bir belirti gözlenmedi. Hastaların hiçbirinde doz azaltılmasına gerek olmadı, sadece 2 hastada birer kez bir hafta tedavi gecikmesi oldu. GM-CSF ile kemoterapi gününde miyeloid kütle ve sessiz siklusa girmeyen progenitor hücrelerin artırılmasıyla kemik iliği sitotoksik ajanların etkisinden korunabilir. Bu pilot çalışma kemoterapi öncesi GM-CSF verilmesi, özellikle konvansiyonel dozlarda uygulanması, kemoterapi rejimlerinin planlanan gün ve dozda verilmesi ile istenilen doz yoğunluğunun sağlanabildiğini göstermiştir. Keywords :