TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 3
KONJENİTAL TÜMÖRLER
ŞENNUR İLVAN, FİGEN AKSOY, SERGÜLEN DERVİŞOĞLU, CUYAN DEMİRKESEN, SİBEL ERDAMAR, SÜLEYMAN ÖZEN
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak., Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Çalışmamızda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 1984- 1994 yılları arasında intrauterin dönem ile postnatal ilk 3 aylık dönemde biyopsi veya otopsi ile tanı almış 47 adet konjenital tümör vakası değerlendirilmiştir. Kız/erkek oranı 2/1 olarak bulunmuştur. Vakaların %40.4'ünün teratom, %21.3'ünün nöroblastom, % 14.9'unun yumuşak doku tümörü, %8.5'inin lösemi ve lenfoma, %4.3'ünün primitif nöroektodermal tümör olduğu saptanmıştır. Bulgularımız literatür bilgileri ile kıyaslanarak konjenital tümörler hakkındaki yeni görüşler gözden geçirilmiştir. Keywords :