TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
PROSTAT İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN PROSTAT KANSERİ TANISINDAKİ YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ATİLLA TATLIŞEN, DENİZ DEMİRCİ, TURHAN OKTEN, MUSTAFA KARACAGİL
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD., Kayseri Bu çalışmada prostat ince iğne aspirasyon biyopsisi (PİAB)'nin prostat kanseri tanısındaki yerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Kırk vakayı içeren seride, prostat kanseri şüphesi ile prostata PİAB ve prostat iğne biyopsisi (PİB) yapıldı. Prostat ince iğne aspirasyon biyopsisi ile 34 vakada ve prostat iğne biyopsisi (PİB) ile 37 vakada yeterli materyal elde edildi. Dört vakada doku tanısı transüretral prostat rezeksiyonu ile sağlandı. Toplam 19 (%48) vakada prostat kanseri saptandı. PİB duyarlılığı % 79, PİAB duyarlılığı %68, her iki yöntem birlikte kullanıldığında duyarlılık %84 bulundu. Yeterli tecrübe kazanıldığında, PİAB'nin düşük komplikasyon oranıyla, prostat kanseri tanısında önemli bir yere sahip olduğu sonucuna varıldı. Keywords :