TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA HABİS TÜMÖR GELİŞİMİ
YUSUF OĞUZ, ŞEREF KÖMÜRCÜ, GAFFAR VURAL, FATİH BULUCU, KAYSER ÇAĞLAR, ÇAĞATAY ÖKTENLİ, AHMET ÖZET
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nefroloji BD., Ankara Devamlı immünosupresif tedavinin bir komplikasyonu olarak böbrek nakli yapılmış hastalarda habaset sıklığında artış olduğu saptanmıştır. Epidemiyolojik çalışmalarda böbrek nakli sonrası gelişen habis tümörlerin sıklıkla genel nüfusta yaygın görülmeyen Hodgkin-dışı lenfoma, Kaposi sarkomu ve skuamöz hücreli kanserden oluştuğu ve habis tümör sıklığının %3.4-%18 (ortalama %6) olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada 1979-1995 yılları arasında böbrek nakli uygulanan 161 vakayı retrospektif olarak değerlendirdik. Bu vakalarda bir kemik lenfoması, bir mezotelyoma, bir Bowen hastalığı ve iki Kaposi sarkomu gözledik ve %3.1 habis tümör sıklığı saptadık. Sonuçta, renal allogreftin yaşamını sağlayan immunosupserif tedavi, toplumun genelinde sık görülmeyen bazı habis tümörlerin sıklığında artış yapmaktadır. Keywords :