TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
KANSER TEDAVİSİ ESNASINDA YAŞAM KALİTESİ
MURAT BEYZADEOĞLU, AHMET ÖZET, GÜLSÜM ÖZET
GATA, Radyasyon Onkolojisi AD., Ankara Yaşam kalitesi değerlendirmesinde en uygun bilgi kaynağının hastanın kendisi olduğu kabul edilmektedir. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi tedavinin bir sonuç ölçütü olup tedaviyi hastanın gereksinimlerine göre düzenlememize yardım eder. Bu makalede yaşam kalitesi ölçme yolları ve kanser tedavisine olan katkılarını inceleyeceğiz. Keywords :