TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 4
SPERMATİK KORDON YERLEŞİMLİ LEİOMYOSARKOM VAKASI
NİLGÜN DEMİRBAĞ, GÜL BARUT, SERGÜLEN DERVİŞOĞLU, AHMET CENNET, YALÇIN BERBEROĞLU
Haseki Hastanesi Patoloji Bölümü Spermatik kordonun habis tümörleri nadir görülür ve bunların %90 kadarını habis mezenkimal tümörler oluşturur. İyi diferansiye habis mezenkimal tümörlerin tanısı kolayca konulabilmekle birlikte, az diferansiye vakaların ayırıcı tanısı güçlük yaratmaktadır .Vakamız olan 68 yaşındaki hastada spermatik kordon yerleşimli az diferansiye habis mezenkimal tümörün rutin yöntemlerle ayırıcı tanısı yapılamamış, özel boyama yöntemleri ve immünhistokimyasal incelemeler sonucunda leiomiyosarkom tanısı konulabilmiştir . Keywords :