TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 1
ALVEOLAR SOFT PART SARKOM (BİR VAKA SUNUMU)
MELEK ÖZKAL ÜSTÜN, TEKİNALP GELEN, FARUK GÜLEÇ, BAHAR KILIÇARASLAN, AHMET TURAN AYDIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi Patoloji AD., Antalya Alveolar soft part sarkom histogenezi tam olarak aydınlatılmamış nadir görülen bir yumuşak doku tümörüdür. Bu makalede sol uyluk quadriceps femoris kası içinde yerleşimli alveolar soft part sarkom tanısı alan 29 yaşında kadın hasta klinik ve histopatolojik bulguları ile sunulmuştur. Tümörün tipik histopatolojik görünümü ile birlikte tümör hücrelerinde intrasitoplazmik PAS pozitif, diastaza dirençli kristaller izlenmiştir. Tümör hücrelerinde Neuron Specific Enolase (NSE), S-100 ve vimentin ile kuvvetli, desmin ile fokal pozitif boyanma saptanırken, keratin, Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) ve Grimelius ile boyanma izlenmemiştir. Akciğer metastazları da saptanan vakaya kemoterapi sonrası marginal eksizyon uygulanmıştır. Vakamızın klinik ve histopatolojik özellikleri son literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. Keywords :