TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 2
ÇOCUKLUK ÇAĞI HODGKİN HASTALIĞINDA TEDAVİ
REJİN KEBUDİ
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Pediyatrik Onkoloji BD., İstanbul Keywords :