TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
APOPTOSİS: KANSER VE RADYOTERAPİDEKİ ROLÜ
NURAN ŞENEL BEŞE
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. Apoptosis, bir gen cevabı sonrası ortaya çıkan, programlanmış, aktif hücre ölümü olarak tanımlanmaktadır. Radyoterapinin, bazı sitostatiklerin ve hormonal çekilmenin kanser tedavisinde apoptosis ile de hücre ölümüne neden olduğu ve bu olayın p53, bcl-2, c-myc gibi genler ve büyüme faktörlerince yönetildiği deneysel çalışmalar ile gösterilmiştir. Diğer taraftan, deneysel çalışmalar ile tümörlerde spontan apoptosisin gözlendiği ve apoptosis oranı arttıkça, radyoterapiye bağlı tümör kontrolünün de arttığı ortaya konmuştur. Ancak, bu konudaki klinik çalışmalarda elde edilen sonuçlar birbirleri ile farklılık göstermektedirler. Bu nedenle, apoptosisin radyoterapi cevabı ve prognozda nasıl bir rol oynadığı şimdilik tartışma konusudur. Keywords :